Kvadratická rovnica

Kvadratická rovnica je rovnica, ktorú možno previesť na tvar:

a\cdot x^2+b\cdot x+c=0 kde a,b,c \in R \, \wedge\, a\neq 0

a x^2 – kvadratický člen
b x – lineárny člen
c – absolútny člen

Neúplná kvadratická rovnica

Neúplná kvadratická rovnica, je kvadratická rovnica, v ktorej je aspoň jeden z koeficientov b, c rovný nule.
Poznámka: Koeficient a nemôže byť nula, lebo by to nebola kvadratická rovnica.

Nech b=0

Rovnica bude mať tvar:

a\cdot x^2+c=0 \hspace {0.5cm}   / -c

a\cdot x^2=-c  \hspace {1cm} / :a

x^2=-  \dfrac {c}{a}   \hspace {1.5cm} /  \sqrt

x= \pm  \sqrt {  -\dfrac{c}{a} }

Ak je -\dfrac{c}{a} kladné, rovnica má dve riešenia.

Ak je c=0, rovnica má jedno riešenie a to 0.

Ak je -\dfrac{c}{a} záporné, rovnica nemá v obore reálnych čísel riešenie.

Nech c=0

Rovnica bude mať tvar:

a\cdot x^2+b\cdot x=0

x(a\cdot x+b)=0

Súčin dvoch činiteľov je rovný nule, ak aspoň jeden z nich je rovný nule.

Rovnica bude mať dve riešenia:

a) x_1=0

b) a\cdot x+b=0  \hspace {1cm} / -b

a\cdot x=-b  \hspace {1cm} / a

x _2 =- \dfrac{b}{a}

Všeobecné riešenie kvadratickej rovnice

a\cdot x^2+b\cdot x+c=0 /\, \cdot 4a

4a^2\cdot x^2+4ab\cdot x+4ac=0

(2ax+b)^2-b^2+

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *