Zoznam príkazov programovacieho jazyka Imagine

Poznámky: Príkazy v zátvorkách sú skratky príkazov v plnom tvare
Pod termínom príkaz sa v ďalšom texte rozumie nielen jednoduchý príkaz, ale aj programátorom definované procedúry s parametrami a zložené príkazy

 • Dopredu n (DO n) – korytnačka sa pohne o n bodov v smere v ktorom je otočená. Ak má pero dole, nakreslí za sebou čiaru v nastavenej farbe a hrúbke (ak zadáme záporné číslo, bude cúvať)
 • vzad n – to isté ako Dopredu, ale korytnačka cúva (ak zadáme záporné číslo, pôjde dopredu)
 • vpravo n; vľavo n – korytnačka sa otočí doprava alebo doľava o n stupňov (ak zadáme záporné číslo, otočí sa opačným smerom)
 • nechHrúbkaPera n (nechHP n) – nastavenie hrúbky pera
 • nechFarbaPera „farba (nechFP „farba) – nastavenie farby pera, farba sa zadáva v prirodzenom jazyku, zo syntaktických dôvodov je uvedená na začiatku úvodzovkou, koncová úvodzovka sa nezadáva
 • PeroHore (PH) – pri pohybe korytnačka nezanecháva stopy
 • PeroDole (PD– pri pohybe korytnačka kreslí nastavenou farbou a hrúbkou pera
 • opakuj n [príkaz] – n krát zopakuje príkaz
 • ak podmienka [príkaz] – ak je splnená podmienka vykoná sa príkaz
 • ak2 podmienka [príkaz1] [príkaz2] – ak je splnená podmienka vykoná sa príkaz1 inak sa vykoná príkaz2
 • kým podmienka [prikaz1 príkaz2 … príkazN] – cyklus, ktorý sa bude vykonávať, kým je splnená podmienka. Hranaté zátvorky slúžia na ohraničenie príkazov ktoré sa majú opakovane vykonať, ak sa má cyklus niekedy skončiť, musí sa v tele cyklu meniť premenná, ktorá vystupuje v podmienke.
 • náhodne n – vygeneruje náhodné číslo 0 až n
 • znovu – zmaže pracovnú plochu a umiestni korytnačku do stredu pracovnej plochy, korytnačka smeruje nahor
 • nechFarbaVýplne „farba (nechFV „farba) – nastavenie farby výplne
 • vyplň – vyfarbí plochu ohraničenú inou farbou, než je aktuálna farba bodu, na ktorom korytnačka stojí
 • čakaj čas – čaká toľko milisekúnd, koľko sme zadali v parametri čas
 • farbabodu – akú farbu má bod, na ktorom korytnačka stojí
 • nechPoz [x y] – korytnačka sa presunie na pozíciu so súradnicami x, y
 • bod n – nakreslí bod (kruh )s polomerom n
 • urob „názov hodnota – vytvorí premennú zvoleného názvu a vloží do nej hodnotu. Premenné sú pamäťou korytnačky. Keď chceme použiť hodnotu uloženú v premennej, napíšeme :názov
 • píš hodnota – vypíše sa hodnota. píš 5*7 – vypíše 65, píš :a – vypíše hodnotu premennej :a.
 • viem názov :parameter1 :parameter:2 … :parameterN 
  prikaz1, prikaz2, … prikazN
  koniec – korytnačka sa naučí novú procedúru (nový príkaz). Procedúra nemusí mať žiaden parameter a môže ich mať „neobmedzene“ veľa. Nasledujúce príkazy naučia korytnačku  kresliť štvorec so stranou a.
  viem štvorec :a
    opakuj 4 [dopredu :a vpravo 90]
  koniec
 • zmaž – zmaže stránku, plochu vyplní farbou pozadia. Korytnačku nemení
 • znova – zmaže stránku, nastaví korytnačku na východzie hodnoty

Nasledujúce príkazy ju naučia kresliť obdĺžnik so stranami a, b
viem obdĺžnik :a :b
  opakuj 2 [dopredu :a vpravo 90 dopredu :b vpravo 90]
koniec

Keď zavoláme procedúru, musíme zadať toľko parametrov, koľko má mať, inak Imagine vypíše chybovú hlášku. Ak nezadáme žiaden parameter, niekedy ponúka dodatočne zadať parametre.

Ku v minulosti zadaným príkazom sa dostaneme tak, že kurzor myši presunieme na príkazový riadok, klikneme ľavým tlačítkom a stláčame šipky hore alebo dole.

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *