Scratch

Vzhľad

V kategórii Vzhľad sú bloky, ktoré súvisia so vzhľadom spritov a pozadí.

Bublina s, Bublina, Myšlienka s, Myšlienka

 • Bublina Text Počet s – v bubline nad spritom sa objaví text na zvolený počet sekúnd, predstavuje čo postava povedala
 • Bublina Text – v bubline nad spritom sa objaví text natrvalo, kým nezadáme iný text. Bublina zmizne, ak do bloku Bublina Text dáme prázdny text.
 • Myšlienka Text Počet s – v bubline s malými bublinkami sa objaví text na zvolený počet sekúnd, predstavuje čo si postava myslí
 • Myšlienka Text – to isté, len sa to zobrazí natrvalo, kým nezadáma príkaz, ktorý to zmení alebo zruší.

Zmeň kostým na

Zmení kostým spritu. Sprit môže mať viacero kostýmov, pomocou zmien kostýmov možno vytvoriť animáciu.


Ďalší kostým

Nastaví sa ďalší kostým v poradí. Ak je nastavený posledný kostým, zobrazí sa prvý kostým.


Zmeň pozadie na

Zmení pozadie po ktorom sa pohybujú sprity. Pomocou pozadí možno vytvoriť rôzne scény, na ktorých sa odohrávajú príbehy.


Ďalšie pozadie

Nastaví sa ďalšie pozadie v poradí. Ak je nastavené posledné pozadie, nastaví sa prvé pozadie. Takto možno meniť napríklad pozadie ďalšej a ďalšej úrovne hry.


Zmeň veľkosť o %

Zmení veľkosť spritu o zvolený počet percent. Ak zadáme záporné číslo, sprite sa bude zmenšovať. Takto môžeme vytvoriť dojem, že huba rastie, alebo keď postava prichádza k nám, vytvoríme realistickejšiu ilúziu, že sa k nám blíži.


Nastav veľkosť na %

Nastaví veľkosť spritu na zvolenú hodnotu v percentách. Ak je hodnota 100%, sprite má pôvodnú veľkosť.


Zmeň efekt

Zmení zvolený grafický efekt, možno zvoliť tieto efekty:

 • farba – mení jednotlivé farby
 • rybie oko – vytvára efekt ako vidí svet ryba
 • zvírenie – zdeformuje sprite, ako by sme skrútili plátno
 • štvorčeky – ako keby sme zmenili počet pixelov
 • mozaika – zo spritu vytvorí mozaiku, 3×3, 4×4, 5×5, …
 • jas – pridá alebo uberie jas, ak jas dosiahne úroveň nula, sprite bude čiernobiely, ak dosiahne úroveň 100, na bielom pozadí zmizne, všetky farby budú biele
 • duch – postava zduchovnie, vytvorí sa dojem, akoby sa strácala

Na obrázku vľavo je efekt farba s hodnotou 25. Prvý domček je pôvodný sprite.


Zruš grafické efekty

Ukáž sa

Všetky grafické efekty sa zrušia, sprite bude v pôvodnom tvare.


Sprite sa začne zobrazovať.


Skry sa

Sprite sa prestane zobrazovať.


Prejdi na vrstvu

Sprite prejde na vrchnú alebo spodnú vrstvu. Prejaví sa to tak, že ak sú dva sprity na rovnakom mieste, sprite na vyššej vrstve prekryje sprite na nižšej vrstve. Efekt vidno na týchto dvoch obrázkoch.


Prejdi o vrstiev

Prejdi o počet vrstiev

 • dopredu
 • dozadu

Premenné kategórie vzhľad

Keď klikneme na biely štvorček, zmení sa na modrý s bielou fajfkou a bude sa zobrazovať na pracovnej ploche. Po opätovnom kliknutí na štvorček sa zmení na biely a prestane sa zobrazovať na pracovnej ploche. Kostým a pozadie môžu byť označené číslom alebo menom. Keď ovál vložíme do bloku, kde to má zmysel, jeho hodnota sa použije ako parameter bloku.


print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *