Scratch

Zvuk

V kategórii zvuk sú bloky, pomocou ktorých môžeme vytvárať zvukové efekty.

Zahraj zvuk Názov až do konca

Prehrá celý zvuk, ktorý sme si vybrali v parametri Názov. Keď klikneme na šípku, môžeme si vybrať zo zoznamu zvukov zviazaných so spritom, kliknutím na nahraj sa zobrazí okno Nahraj zvuk. Systém sa možno spýta, či povoliť prácu s mikrofónom. Po povolení, keď klikneme na Nahraj, začne nahrávanie zvuku, kliknutím na Skonči nahrávanie sa nahrávanie ukončí. Kliknutím na Zahraj sa nahrávka prehrá, posúvaním bežcov posuniete začiatok a koniec nahrávky. Ak s nahrávkou nie ste spokojní, kliknite na Nahraj znova. Keď kliknete na Ulož, nahrávka sa uloží, systém jej priradí názov recording1, recording2, … Doporučujem ju premenovať tak, aby ste pri programovaní vedeli, aký zvuk sa prehrá. Do programovania blokov sa vrátit kliknutím na Scenáre vľavo hore.


Zahraj zvuk

Začne sa prehrávať zvolený zvuk, ak však príde príkaz na zahratie iného zvuku, prehrávanie tohto zvuku sa ukončí. Tiež tu možno nahrávať zvuk, ako v predchádzajúcom bloku.


Zastav všetky zvuky

Zastaví sa prehrávanie všetkých zvukov, aj v prípade, že bol použitý blok zahraj až do konca.


Zmeň efekt o Hodnota

Zmení zvukový efekt:

  • frekvencia prehrávaných zvukov o zvolenú hodnotu. Kladné hodnoty frekvenciu zvyšujú, tóny budú vyššie, záporné hodnoty ju znižujú, tóny budú nižšie, hlas bude hrubší.
  • stereo

Zruš zvukové efekty

Zruší všetky zvukové efekty


Zmeň hlasitosť o

Zmení hlasitosť o hodnotu v percentách.


Nastav hlasitosť

Nastaví hlasitosť na úroveň v percenátch, 100% je pôvodná hlasitosť.


Premenné kategórie zvuk

Ak je v bielom štvorčeku fajka, na pracovnej ploche sa zobrazuje hodnota hlasitosti a ak ovál vložíme do niektorého z bloku, hodnota hlasitosti sa použije ako parameter.

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *