Vlastnosti kvapalín a plynov

Predviedli sme si niekoľko pokusov na ktorých sme si demonštrovali spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov.

 1. pokus: Keď sme mali v injekčnej striekačke vzduch a otvorený koniec striekačky sme zatvorili, keď sme na piest tlačili (pôsobili silou), vzduch v striekačke sa nám podarilo stlačiť.
 2. pokus: Keď sme do injekčnej striekačky nasali vodu a otvorený koniec striekačky sme uzatvorili, keď sme na piest tlačili (pôsobili silou), vodu v striekačke sa nám nepodarilo stlačiť.
 3. pokus: Keď sme vodu naliali do nádoby a potom sme ju preliali do nádob iných tvarov:
  a) Voda sa vždy prispôsobila tvaru nádoby
  b) Keď sa hladina ustálila, hladina bola vodorovná
 4. pokus: Keď sme v striekačke mali vodu a malú bublinku:
  a) Keď sme piest stlačili bublinka sa zmenšila, pri veľkej sile ju až skoro nebolo vidno.
  b) Keď sme piest potiahli, bublinka sa zväčšila do tej miery, koľko sme piest potiahli.
  c) Keď sme striekačku nakláňali, bublinka  sa presúvala vždy smerom ku koncu, ktorý bol vyššie.
 5. pokus: Keď sme mali spojené dve striekačky, jednu s väčším a druhú s menším polomerom:
  a) keď boli naplnené vodou, o koľko sme posunuli jeden piest o rovnaký objem sa opačným smerom pohol druhý piest a naopak.
  b) Ak sme tlačili na oba konce, vždy sa nám podarilo menšou striekačkou pretlačiť väčšiu striekačku, bez ohľadu na to, aký silní jedinci tlačili na jeden a druhý piest.
  c) Keď boli naplnené vzduchom, prebiehalo to podobne, ale objem vzduchu v striekačkách sa zmenšil, stlačili sme ho.
 6. pokus: Keď v striekačke nebolo nič a piest sme potiahli, keď sme ho pustili, piest sa vrátil.

Z hore uvedených pokusov, ale aj z bežných skúseností zo života (plyny i kvapaliny môžeme presúvať potrubím alebo hadičkami, nafukovanie balónov, pneumatík,…) môžeme identifikovať vlastností kvapalín a plynov.

Kvapaliny a plyny tečú. Možno ich prelievať z nádoby do nádoby. Označujeme ich preto spoločným názvom tekutiny.

Poznámka: V bežnej reči keď hovoríme o tekutinách máme na mysli kvapaliny. Z pohľadu fyziky je tekutinou aj vzduch, kyslík, dusík, …

 

 • Kvapaliny a plyny nezachovávajú svoj tvar. Prispôsobia ho tvaru nádoby.
 • Plyn vyplní celú nádobu.
 • Kvapalina vyplní nádobu iba do výšky, zodpovedajúcej jej objemu.
 • Plyny sú stlačiteľné.
 • Kvapaliny sú nestlačiteľné.
 • Plyny aj kvapaliny možno deliť.
 • Plyny aj kvapaliny majú hmotnosť.
VlastnosťKvapalinyPlyny
StlačiteľnosťNieÁno
DeliteľnosťÁnoÁno
Prispôsobenie sa tvaru nádobyÁnoÁno
HmotnosťÁnoÁno
Vyplní celú nádobuLen do výšky zodpovedajúcej objemu kvapalinyÁno
S teplotou objem rastieObvykle ánoÁno
Tlak prenesený kvapalinou,
plynom je všade rovnaký
ÁnoÁno
TekutosťÁnoÁno
print

2 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *